Opravdu kvalitní produkty

Stanovisko k informaci ČASP

Stanovisko Iniciativy pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s.

Dne 14.2.2014 se začala šířit informace o soukromých aktivitách firem udělujících loga kvality potravin a doplňků stravy zaměřených na laboratorní analýzy s cílem zvýšit počty analýz prováděných v jejich laboratořích.

Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. sděluje, že dané tvrzení není v žádné souvislosti s její náplní.

Proti této informaci, která by mohla vyvolat dojem, že se týká její oblasti působnosti, se důrazně ohrazujeme.

Náplní Iniciativy pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. je poskytování většího povědomí o bezpečnosti a kvalitě potravin, doplňků stravy a krmiv s ohledem na shodu deklarovaných znaků na etiketě s obsahem v dodávaném balení, při dodržení všech legislativních požadavků pro uvádění přípravků na trh. Společnost se nezabývá laboratorními analýzami a tedy ani není v jejím zájmu zvyšovat počet prováděných analýz ve své laboratoři. Laboratorní analýzy jsou součástí dokumentace, kterou poskytují subjekty žádající o známku kvality POSOUZENO.CZ, a touto cestou deklarují vysoký standard svých produktů. Laboratorní rozbory prováděné nad rámec žádosti o značku kvality POSOUZENO.CZ jsou dány přísnými požadavky na bezpečnost a kvalitu produktů a jsou prováděny u výrobků v distribučním řetězci pro prokázání vysokého standardu potravin, doplňků stravy a krmiv.

Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. zároveň potvrzuje, že nikdo ze správní ani dozorčí rady není členem laboratoře.

 

Níže přikládáme oblasti, ve kterých se Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. angažuje.

Osvětový, informační a poradenský servis pro osoby přicházející do styku s potravinami, doplňky stravy a krmivy, zaměřený na jejich bezpečnost a ochranu zdraví i životní prostředí.

Pořádání a realizace vzdělávacích akcí se zaměřením na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu spotřebitele, ochranu životního prostředí a korektní označování funkčních a jiných potravin, doplňků stravy a krmiv.

 

Ing. Lukáš Doubrava v.r.
předseda správní rady

Ing. Simona Bunčeková Ph.D. v.r.
předsedkyně dozorčí rady