Opravdu kvalitní produkty

Údaje uváděné na etiketě krmiv

Údaje uváděné na etiketě krmiv

V potravinovém právu se začíná zavádět požadavek na povinnost uvádět informace o původu a místě výroby a složení u jednotlivých potravin. Postupuje se podle platné legislativy, která vychází ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a příslušných vyhlášek č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin, Nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách a Nařízení č. 1333/2008 O potravinářských přidaných látkách.

Jaké jsou však zákonné požadavky na krmiva, povinné označování a uvádění informací na etiketách?

Každý výrobek se skládá z krmných surovin a doplňkových látek, které jsou uváděny na etiketě.

V tomto článku se budeme zabývat doplňkovými látkami a vysvětlením funkčních skupin a jejich značením – povolené doplňkové látky.

  1. nutriční doplňkové látky
  2. senzorické doplňkové látky
  3. zootechnické doplňkové látky
  4. technologické doplňkové látky
  5. kokcidiostatika a histomonostatika

V současné době je sledován v potravinách obsah éček jako nežádoucích komponent. V krmivech se označení E (ečko) používá pro jednoznačnou identifikaci komponent a nemá tedy souvislost s označováním nežádoucích éček v potravinách. Je povinností výrobce uvádět na etiketě doplňkové látky s jejich EU kódy. Ne všechny doplňkové látky však mají EU kódy podle nařízení č. 1831/2003.

Nejčastěji uváděnou skupinou jsou nutriční doplňkové látky, a proto jim budeme věnovat největší prostor. V krmivářské legislativě jsou tyto kódy uváděny pro kategorii nutriční doplňkové látky funkční skupina (vitaminy, provitaminy a chemicky definované látky s obdobným účinkem) pouze pro vitamin A (E 672), vitamin D3 (E 671) a vitamin D2 (E670) pro tyto vitaminy je také stanoven maximální obsah v mg/kg pro kompletní krmivo nebo denní dávku.

Podobná situace je i pro kategorii nutriční doplňkové látky funkční skupina sloučenin stopových prvků. Zde musí být na etiketě uveden zdroj stopového prvku a jeho forma. Může je jednat o organicky vázanou formu nebo anorganickou formu. Jako příklad uvádím zinek (Zn). EU kód pro sloučeniny zinku je E6 je však nutné uvést formu (např. anorganický zdroj oxid zinečnatý (ZnO) nebo organická forma (chelátová forma zinku – hydrát v tomto případě jako glycin) je zde však uváděna i jiná forma 3b6.10 chelát zinku hydroxyanalog methioninu. I v těchto případech je pro jednotlivé kategorie zvířat uváděn maximální limit, který nesmí být překročen. V případě, že jsou použity různé formy zinku, musí být všechny také uvedeny i s příslušnými obsahy. Výrobci používají organické formy pro lepší využitelnost v organismu, znamená to však také vyšší cenu finálního výrobku.

Kategorie nutriční doplňkové látky funkční skupina aminokyseliny, jejich soli a analogy. V této skupině jsou často uváděny obsahy esenciálních aminokyselin 3.1.1 DL – methionin, technicky čistý s obsahem minimálně 98% methioninu u jiných forem je obsah methioninu odlišný např. 3.1.5 DL – methionin, technicky čistý, chráněný kopolymerem vinylpyridin / styrén s minimálním obsahem 65% methioninu tj. 1 gram obsahuje 980 mg methioninu (3.1.1) nebo 650 mg (3.1.5)methioninu. Podobná situace je i u další aminokyseliny L- lysin. I zde je možné použít 3.2.3 L – lysin monohydrochlorid, technicky čistý s obsahem lysinu minimálně 78% a 3.2.1 L-lysin, technicky čistý s min. obsahem 98%. Údaj o obsahu lysinu, stejně jako u methioninu musí být vztažen na příslušnou aminokyselinu a nikoliv na příslušnou sloučeninu. Rozdíl v obsahu je pak velmi velký.

Kategorie nutriční doplňkové látky funkční skupina močovina a její deriváty. Např. pro použití pouze přežvýkavci s fungujícím bachorem – 3d1 močovina.

Kategorie senzorické doplňkové látky (funkční skupiny Barviva, látky, které dodávají barvu potravinám živočišného původu; funkční skupina Barviva, látky, které dodávají nebo navracejí krmivům barvu; Zchutňovadla) v této kategorii jsou uváděny všechny schválené doplňkové látky. Není tedy možné použít jakékoliv barvivo, ale pouze schválené. Např. barevný pigment do malby není povolen.

Kategorie zootechnické doplňkové látky (funkční skupina Jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení výkonnostních parametrů); funkční skupina Mikroorganismy; funkční skupina Stabilizátory střevní flóry; funkční skupina Enzymy; funkční skupina Látky zvyšující stravitelnost; funkční skupina Jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení přírůstku hmotnosti); funkční skupina Jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení zootechnických parametrů); funkční skupina Jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení střevních podmínek)). Tato skupina je velmi rozsáhlá bližší informace o schválené doplňkové látce na:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf

Kategorie technologické doplňkové látky (funkční skupina antioxidanty – např. E300 kyselina askorbová (všechny druhy nebo kategorie zvířat), E 320 butylhydroxyanisol (BHA)); funkční skupina emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky např. E322 lecitiny; funkční skupina konzervanty např. E201 natrium sorbát; funkční skupina pojiva, funkční skupina protispékací látky a koagulanty např. E 330 kyselina citronová; funkční skupina regulátory kyselosti např. E296 kyselina D,L, jablečná (pro psy a kočky); funkční skupina doplňkové látky k silážování; funkční skupina látky ke snižování kontaminace krmiv mykotoxiny: Deoxynivaletol (DON); funkční skupina látky ke snižování kontaminace krmiv mykotoxiny: Aflatoxin B1 např. 1m558 Bentonit (pro přežvýkavce); funkční skupina pojiva např. 1m558 Bentonit (všechny kategorie zvířat); funkční skupina protispékací látky např. 1m558 Bentonit (všechny kategorie zvířat). Na příkladu bentonitu je vidět, že je důležité správné zařazení doplňkové látky do funkční skupiny, protože pokud nesprávně uvedeme bentonit do skupiny funkční skupina látky ke snižování kontaminace krmiv mykotoxiny: Aflatoxin B1 např. 1m558 Bentonit (pro přežvýkavce) nesmí se krmivo použít pro žádnou jinou skupinu než pro přežvýkavce.

Kategorie kokcidiostatika a histamonostatika (funkční skupina kokcidiostatika a jiné léčebné látky; funkční skupina kokcidiostatika a chemoterapeutika) se používá pouze pro speciální kategorie zvířat, a proto ji zde nebudeme blíže rozebírat.

Při sestavování etikety je nutné dodržovat řazení do příslušných funkčních skupin, kde jsou také popsány kategorie zvířat, pro která je možno použít. Pokud je pro kategorii stanoven maximální denní limit je povinností výrobce uvádět tyto doplňkové látky na etiketě.

Autor: Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s.