Opravdu kvalitní produkty

Voda a pitný režim

Voda je nezbytná téměř pro každou tělesnou funkci v lidském organismu. Svůj význam má od trávení až po odplavování toxických a odpadních látek z těla. Pocit žízně a tmavá moč jsou jedny z prvních příznaků, které poukazují na možnou dehydrataci organismu.

Proč je důležité pít?

Více než dvě třetiny lidského těla se skládá z vody. Voda reguluje teplotu těla, zvlhčuje sliznice, přispívá ke správné funkci kloubů, chrání tělní orgány a tkáně, pomáhá předcházet zácpě, odplavuje odpadní látky. Voda je nezbytná pro rozpouštění minerálních a ostatní nutričních látek a tím je zpřístupňuje tělu. Zároveň se podílí na přenosu nutričních látek a kyslíku do buněk.

Ovšem určit, jaký příjem vody je optimální, nemusí být vždy snadné. Násobně to platí, pokud je člověk vystaven horkému počasí anebo v případě zvýšené tělesné aktivity. Pít příliš málo může znamenat vážné zdravotní problémy. Na druhou stranu i nadměrný přísun tekutin může znamenat určité zdravotní potíže.

Kolik vody denně pít?

Za běžných okolností je množství vody v těle řízeno pocitem žízně a tvorbou moči. Pokud člověk trpí žízní, uhasí ji douškem tekutiny. Přijatá voda je v organismu využita a následně dojde vyloučení z těla ven. Proces se opakuje, mluvíme o koloběhu vody v lidském těle.

V roce 2010 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) navrhl minimální denní příjem pitné vody 2,5 litrů pro muže a 2 litry pro ženy. Uvedené množství zahrnuje vodu ze všech zkonzumovaných nápojů i ze zkonzumovaného jídla. EFSA předpokládá, že 20-30% množství je zabezpečeno příjmem z jídla, zbylé množství je potřeba dodat ve formě nápojů.

Pochopitelně, skutečné množství potřebné vody je značně závislé na fyzické aktivitě, fyzickém zdraví, tělesné výšce a hmotnosti a také na počasí. Potřeba v horkých dnech se zvyšuje. Nejvhodnějším způsobem, jak zajistit hydrataci organismu, je pravidelný příjem vody v menších dávkách. Neméně důležité je vhodně volit druh nápoje. Žízeň může uhasit i alkohol, má však močopudné vlastnosti. To znamená, že způsobuje zvýšené vylučování vody z těla, což následně může vést k dehydrataci. Pokud jde o stav tzv. kocoviny, hlavní jeho příčinou je dehydratace organismu. Typickým příznakem je pak bolest hlavy. Pro zmírnění příznaků kocoviny se doporučuje prokládat každý alkoholický nápoj sklenicí vody.

Nejvhodnějším a snadno dostupným zdrojem tekutin je bezesporu pitná voda.

Pitná voda z veřejného vodovodu musí splňovat požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Vyhláška stanovuje mikrobiologické, fyzikální a chemické ukazatele. Kvalita pitné vody z veřejného vodovodu je pod pravidelnou kontrolou a v případě jakýchkoliv problémů se zdravotní nezávadností jsou okamžitě přijímána příslušná opatření.

Další možností jsou vody balené, zpravidla v plastových lahvích. Na veřejných místech se často setkáme s automaty na vodu, tzv. „fontánky“. Před požitím této vody je dobré posoudit čistotu automatu (kohoutek, okolí, barel, kelímky). Kvalita takto nabízené vody je při její výrobě monitorována, avšak během nesprávné manipulace na místě použití může dojít ke kontaminaci natočené vody.

Dobrou volbou pro udržení hydratace je i mléko a ovocné džusy. Nicméně vždy je nutné pamatovat na množství obsaženého cukru. Zvláště to platí u slazených nápojů. Pomoci může čaj i káva. Tyto nápoje většinou obsahují kofein, jehož denní přísun by měl být pod kontrolou.

Dehydratace

Pocit žízně a tmavá, páchnoucí moč patří mezi typické příznaky možné dehydratace organismu. Mezi další symptomy se řadí závratě, pocity malátnosti, a sucho v ústech. Hydratací nejvíce ohroženými skupinami jsou děti a starší osoby. Častým projevem u dětí může být ospalost anebo zrychlené dýchání. Starší lidé si často ani neuvědomují, že mohou být dehydratovaní. Dehydratace je u nich nezřídka spojena s pocitem zmatenosti.

K dehydrataci může dojít velice rychle u osob postižených zvracením, průjem nebo pocením v důsledku horečky. Důležité je nahradit vodu ztracenou z těla.

Hyperhydratace

Hyperhydratace (převodnění) je také možná. Zpravidla v důsledku nadměrného příjmu tekutin. Nicméně osoby se správnou funkcí ledvin jsou schopny se s touto situací vypořádat poměrně dobře, jejich tělo častěji vylučuje přebytečnou vodu z těla ven.

K hyperhydrataci dochází v momentě, kdy tělo zadržuje nebo přijímá nadměrné množství vody. To může vést až k otravě vodou a nebezpečně nízkým hladinám sodného iontu v krvi. Tento stav je označován jako hyponatrémie. Tato nemoc postihuje především některé vytrvalostní sportovce, nejčastěji se jedná o maratónské běžce. Stává se tak v případech, kdy zátěž je velmi dlouhá a sportovec vypije během výkonu značně velký objem nápojů s nízkým obsahem sodíku (např. čistá voda).

V některých případech existují i zdravotní příčiny, díky kterým organismus není schopný vyrovnat se s přebytkem vody. Dochází k zadržování vody v těle. Častý je výskyt u osob s onemocněními ledvin a srdce. Obvyklým příznakem jsou otoky kotníků. Aby se tělo zbavilo přebytečné vody, a zmírnil se tlak na srdce a další orgány, předepisují lékaři diuretika, neboli močopudné přípravky, které podporují tvorbu a vylučování moči.

Čas navštívit lékaře?

Existují některé příznaky, které jsou impulzem k tomu, aby člověk vyhledal lékařské ošetření. Patří mezi ně nemočení po dobu delší než osm hodin, pocit slabosti nebo letargie, zmatenost. I neustálý pocit žízně může být příznakem dalších chronických onemocnění, včetně diabetu.

Pro většinu zdravých lidí platí pravidlo pít méně a často po celý den. Větší přísun tekutin je nutné zabezpečit v horkém počasí a při fyzické námaze, včetně sportu. Je důležité naslouchat svému tělu, které samo signalizuje, jestli je přísun tekutin příliš velký nebo příliš malý.