Opravdu kvalitní produkty

Změněná pravidla pro uvádění doplňků stravy na trh a plnění informační povinnosti

Od 1. ledna 2015 začala platit novela Zákona 110/1997Sb o potravinách a tabákových výrobcích ( zákon č.139/2014 Sb.). V této novele dochází , kromě jiných změn, i ke změně informačních povinností pro provozovatele potravinářského podniku, který uvádí na trh potravinu, do které byly přidány vitamíny, minerály nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem - tedy potravinu obohacenou a nebo doplněk stravy.

V souladu s §3d odst.1 písm. a) a b) je provozovatel potravinářského podniku povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zemědělství v listinné nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu značení včetně povinných informacích o potravinách, který bude uveden na obale nebo na etiketě potraviny. Tato notifikační povinnost provozovatele potravinářského podniku se tak oproti minulosti zjednodušuje, protože dříve bylo nutné ohlásit tento výrobek i na Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví vedlo registr všech doplňků stravy v databázi RoHy neboli Registru rozhodnutí hlavního hygienika, kde byly všechny notifikované doplňky stravy zaregistrovány. Tento registr se tak stává minulostí, protože Ministerstvo zemědělství zatím zavedení takové podobné databáze neplánuje. Nutno podotknout, že tato povinnost má pouze informační charakter, protože za splnění požadavků právních předpisů včetně bezpečnosti výrobku a označování odpovídá provozovatel potravinářského podniku uvádějící doplněk stravy na trh.

V souvislosti s novelou zákona č. 110/1997 Sb o potravinách a tabákových výrobcích přešla z kompetence MZ ČR pod M Ze ČR i administrativní správa pro potraviny nového typu.

Závěrem této informace ještě stručný přehled rozdělení činností mezi ministerstvy zemědělství a zdravotnictví.

Od roku 2015 bude v gesci Ministerstva zemědělství:

  • obecné označování potravin
  • doplňky stravy
  • obohacené potraviny
  • potraviny nového typu (GMO)
  • balené vody
  • zdravotní tvrzení (výživová tvrzení)
  • přídatné látky, aromata, enzymy

a v gesci Ministerstva zdravotnictví:

  • potraviny pro zvláštní výživu
  • potraviny pro počáteční kojeneckou výživu
  • dietní potraviny pro zvl. Lékařské účely

Autor: Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s.