Opravdu kvalitní produkty

Výhody pro výrobce a distributory

  • Další stupeň nezávislého ověření kvality a bezpečnosti produktu
  • Kontrola bezchybnosti informací uváděných na obale produktu
  • Zvýhodnění oproti konkurenci zřetelnou certifikační značkou
  • Možnost užívat certifikační značku ve všech marketingových aktivitách – především podpora prodeje
  • Zvýšení povědomí o samotném produktu
  • Propagace na seminářích určených pro odborníky i veřejnost