Opravdu kvalitní produkty

Krmiva

Všechna krmiva, která nesou značku POSOUZENO.CZ, byla podrobena nezávislé kontrole, která se skládá z:

  • kontroly správnosti informací na obale tak, jak požadují právní předpisy ČR a EU
  • ověření zdravotní nezávadnosti
  • u certifikace POSOUZENO.CZ plus, ověření přítomnosti složek v množství, jaké je deklarováno na obale