Opravdu kvalitní produkty

Postup certifikace

Proces certifikace výrobku

První certifikace – tj. Žádost o certifikaci (podává klient)

 • Předkládá výsledky analýz
 • Předkládá obal / textaci
 • Předkládá základní dokumentaci k produktu
 • Poplatek za posouzení

V případě kladného posouzení Udělení certifikační značky POSOUZENO.CZ, čímž získáte

 • Právo na označení produktu
 • Poplatek za propůjčení certif. značky na další rok

Recertifikace (každý následující rok)

 • Mystery shopping vzorku z tržní sítě
 • Kontrola schváleného značení
 • Stanovení parametrů kontrolní analýzy (kritický parametr)
 • Zaslání vzorku do laboratoře
 • Poplatek za recertifikaci

Postup při změně výrobku – jiná receptura nebo obal

Změna obalu (receptura zůstává)

 • Posouzení správnosti značení
 • Předchozí analýzy se uznávají

Změna obalu (receptura se mění)

 • Nová certifikace